දින 3 කින් ෆ්ලෝරන්ස් හි දැකිය යුතු දේ

ෆ්ලෝරන්ස් ඉතාලියේ ලස්සනම නගරවලින් එකකි. එහි සෑම තැනකම කෞතුකාගාර ඇත, පැරණි පල්ලි, ආකර්ශනීය චතුරස්ර, හොඳයි ...

publicidad

ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී ෆ්ලෝරන්ස් වෙත යන්න

ඔක්තෝබර් යනු ඉතාලියේ සංචාරය කිරීමට අපූරු මාසයක් වන අතර එය තවමත් උණුසුම් බැවින් ගිම්හාන දින ඔබට ස්පර්ශ කළ හැකිය.

ෆ්ලෝරන්ස් හි බයික් කුලියට දීම

ෆ්ලෝරන්ස් හි සංචාරය කළ යුතු දේ

ෆ්ලෝරන්ස් යනු අමතක නොවන, සංස්කෘතික හා කලාත්මක නගරයකි. බොහෝ අය දින දෙකක් හෝ තුනක් රැඳී සිටියත්, ඔවුන් වැඩිපුරම පැමිණෙන්නේ ...

ප්‍රවර්ග ඉස්මතු කිරීම්