చెర్నోబిల్, అణు విద్యుత్ కేంద్రంలో ఒక రోజు (భాగం II) - విహారయాత్ర

రోజు వచ్చింది, మేము చెర్నోబిల్ మరియు అణు అమరిక మరియు మినహాయింపు జోన్‌ను సందర్శించిన రోజు. ఒక ప్రత్యేకమైన రోజు ...

చెర్నోబిల్, అణు విద్యుత్ కేంద్రంలో ఒక రోజు (భాగం I) - సన్నాహాలు

చెర్నోబిల్ (ఉక్రెయిన్), దాని అణు విద్యుత్ కేంద్రం మరియు దాని చుట్టూ నివసించిన ప్రజల విచారకరమైన కథ మనందరికీ తెలుసు. కానీ,…

ప్రకటనలు

ఒడెస్సాలో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సమాధి

ఈ రోజు మనం ఉక్రెయిన్‌లోని ఒడెస్సా నగరానికి, నల్ల సముద్రం ఒడ్డున ప్రయాణిస్తున్నాము, అక్కడ మనోహరమైనది ...