ఒకావాంగో డెల్టా

బోట్స్వానా, 2016 లో ప్రయాణించడానికి ఉత్తమ దేశం

బోట్స్వానాలో నివసించే అపారమైన వన్యప్రాణులకు ధన్యవాదాలు, ఈ ఆఫ్రికన్ దేశం గొప్ప గమ్యస్థానాలలో ఒకటి ...