advertising
Tordesillas

Ano ang makikita sa Tordesillas

Upang makipag-usap sa iyo tungkol sa kung ano ang makikita sa Tordesillas ay pag-usapan ang tungkol sa kasaysayan ng Castilla mismo. Ito ay hindi nagkataon na ang maliit na ito...