ಈಜಿಪ್ಟಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಈಜಿಪ್ಟ್, ಇದರ ಹೆಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ಬೃಹತ್ ಮತ್ತು ನಿಗೂious ಪಿರಮಿಡ್‌ಗಳು, ಪ್ರಾಚೀನ ಸಮಾಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಫೇರೋಗಳ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ...

ರೋಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ರೋಮ್ ಯುರೋಪಿನ ಅತ್ಯಂತ ನಂಬಲಾಗದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ನಾನು ಈ ನಗರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಸುಂದರವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ...

ಪ್ರಚಾರ

ಗ್ಯಾಲಿಶಿಯನ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೇಷಭೂಷಣ

ಗ್ಯಾಲಿಶಿಯನ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವೇಷಭೂಷಣವನ್ನು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ...

ಅಗುವಾಸ್ಕಲಿಯೆಂಟೆಸ್‌ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಹಾರ

ಅಗುವಾಸ್ಕಲಿಯೆಂಟೆಸ್‌ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಹಾರವು ತುಂಬಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಇತಿಹಾಸವೇ ಕಾರಣ ...

ಚೀನಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ

ಚೀನಾ ಸಹಸ್ರಾರು, ಶ್ರೀಮಂತ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅದ್ಭುತ ದೇಶ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಹೊರತಾಗಿ, ಅದರ ಭಾಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ...

ಆಂಡಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೇಷಭೂಷಣ

ನಾವು "ಆಂಡಿಯನ್ ಪ್ರದೇಶ" ಓದುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಇದು ಒಂದು ...

ಓಕ್ಸಾಕಾದಿಂದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವೇಷಭೂಷಣ

ವಿಶಿಷ್ಟ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಪದ್ಧತಿಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಜನರು, ಅದರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಅದರ ಧರ್ಮ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ...

ಚಿಯಾಪಾಸ್ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೇಷಭೂಷಣ

ಮೆಕ್ಸಿಕೋ ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬಹುಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ದೇಶ. ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರದೇಶವೆಂದರೆ ಚಿಯಾಪಾಸ್, ನೈ southತ್ಯ ...

ವಿಶಿಷ್ಟ ನಿಕರಾಗುವಾನ್ ವೇಷಭೂಷಣ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶದ ಅಥವಾ ದೇಶದೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೇಷಭೂಷಣಗಳು ಆ ಪ್ರದೇಶ, ಅದರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ ...

ವೆನಿಜುವೆಲಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವೇಷಭೂಷಣ

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶ ಅಥವಾ ಒಂದು ದೇಶದೊಳಗಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರದೇಶವು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವೇಷಭೂಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅದು ತನ್ನ ಜಾನಪದವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪು, ...

ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವು ತನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಕಾಲಾನಂತರದ ಉತ್ಪನ್ನ, ಅದರ ಜನರು, ಅದರ ಭೂಮಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುವು ...

ವರ್ಗ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು