Mariela Lane

Që kur isha fëmijë më pëlqen të njoh vende të tjera, kultura dhe njerëzit e tyre. Kur udhëtoj, mbaj shënime që të mund të transmetoj më vonë, me fjalë dhe imazhe, se cili është ai destinacion për mua dhe mund të jetë për këdo që lexon fjalët e mia. Shkrimi dhe udhëtimi janë të ngjashëm, mendoj se të dy të marrin shumë larg mendjen dhe zemrën tënde.